Útdíjjal kapcsolatos tájékoztatás

A kormány 1138/2012. (V.3.) és 1361/2012. (IX. 14.) számú határozataiban döntött a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer (ED) bevezetésével kapcsolatos feladatokról. Magyarországon 2013 júliusától a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek számára  válik kötelezővé a megtett úttal arányos, elektronikus díjfizetési mód.

A rendszer bevezetésével közvetlenül vagy közvetve érintett önkormányzatokat ezúton tájékoztatom, a megvalósítás módjáról.

A Kormány a közúti közlekedésben is elkötelezett az arányos teherviselés, és a „használó és szennyező fizet” elv mielőbbi és maradéktalan alkalmazása mellett. Ezért döntött úgy, hogy az átalánydíjas, időtartamhoz kötött matricás rendszert a megtett úttal arányos tarifarendszer váltsa fel, amelyben az úthasználók az utazási távolság és járműveik környezetvédelmi jellemzői alapján fizetik meg az útdíjat.

2013 júliusától a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek már ilyen módon fizetnek a gyorsforgalmi utakon (1173 km) és az országos főúthálózat külterületi szakaszain (5145 km), mindösszesen (6318 km). A 3,5 tonna alatti járművek és a buszok a számukra díjköteles gyorsforgalmi utakon továbbra is az e-matricás rendszerben közlekedhetnek. Az alkalmazni kívánt elektronikus díjszedési technológiának köszönhetően az úthasználóknak a díjak befizetéséhez nem kell megállniuk, az útdíjat a járműbe szerelt eszköz segítségével előre vagy utólag rendezhetik.

Az Európában széles körben elterjedt díjpolitikai és technológiai megoldás lehetővé teszi, hogy az utakat használók az igénybevétellel arányosan járuljanak hozzá a hazai útfenntartás költségeihez. A teherforgalom kiegyensúlyozottabb díjterhelése legalább részben ellentételezheti az országon áthaladó kamionok által okozott állapotromlást és környezetszennyezést. Az e-útdíj bevezetése a vasút pályadíjak miatt fennálló versenyhátrányának mérséklését eredményezi, nő az alacsonyabb fuvarozási költségű helyi, hazai áruk és szolgáltatások versenyképessége.

A díjszedői feladatokat a jelenlegi e-matricás struktúrához hasonlóan az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a díjszedés állami felügyeletét a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ látja el.

A rendszer tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a díjköteles szakaszok megkerülése és az elkerülő utak melletti zaj, levegő és egyéb környezeti terhelése minimális legyen. A tervezést megalapozó számítógépes modellezés eredményeképpen látható, hogy a rendszer indulását követően a modellezés során alkalmazott hibahatáron belül várhatóak forgalmi változások.

Ugyanakkor annak érdekében, hogy az esetleges forgalomváltozások helyi, szubjektív elemektől sem mentes érzékelése se váltson ki kellemetlen reakciókat, szükségesnek tartjuk, hogy a települési szinten is felkészüljünk a várható hatásokra, és azok csillapítására, amelynek keretén belül további forgalomcsillapításra, forgalomelterelésre és kiemelt ellenőrzésre lehet szükség.

Ennek érdekében a rendszerindítás előtti több hónapos időszakban monitoring rendszerrel ellenőrizzük a számításaink, illetve az Önök jelzése alapján kritikusnak minősülő szakaszok forgalmi viszonyait, hogy a kapott adatokat összevethessük az ED bevezetését követő időszak forgalmával.

A forgalomfigyelő rendszer által gyűjtött adatokról, elemzésekről folyamatosan tájékoztatjuk az érintett települések önkormányzatait. Ahol a rendszer indulását követően jelentős leterelődés észlelhető, vagy a forgalom változása jelentős mértékben befolyásolja az ott élők életminőségét, ott forgalomcsillapító intézkedések alkalmazása válhat szükségessé.

Az Önök segítségére és közreműködésére is számítunk annak érdekében, hogy a műszakilag és forgalmilag leginkább megfelelő megoldások közül a településen élők és a közvetlenül érintettek számára hosszútávon megnyugtató megoldást vagy megoldásokat válasszuk ki.

Budapest, 2012. december 4.

Tisztelettel:                       Dr. Völner Pál

                                                                                              Nemzeti Fejlesztési Minisztérium