Veszélyes ebek tartása csak engedéllyel!

Községünkben is egyre gyakoribb a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartása, így következő írásunkban tájékoztatjuk a lakosságot ezen állatok tartásának szabályairól.

A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, meghatározott feltételek esetén és módon, egyedi azonosítóval ellátva tartható. A veszélyes és veszélyesnek minősített ebet polgári jogi szempontból vadállatnak kell tekinteni.

Veszélyes ebnek minősül, az életre és a testi épségre természetes hajlamainál fogva fokozottan veszélyes eb. A veszélyes eb bármely módon való szaporítása, tenyésztése – ideértve a vétlen szaporulatot is -, az országba való behozatala, kivitele, elidegenítése, reklámozása, hirdetése, bármely formában történő versenyeztetése, őrző-védő feladatokra való tartása, képzése és alkalmazása tilos.

A fent ismertetetteken túl az állatvédelmi hatóság embernek vagy állatnak – ingerlése nélkül – okozott súlyos sérülés miatt egyedileg ebet veszélyesnek minősíthet (a továbbiakban: veszélyesnek minősített eb).

Az állatvédelmi hatóság az engedélyezési eljárásban jogosult kezelni

– az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét,

– az ebtartó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– az eb tartási helyét (a település neve, kerület, házszám).

Az állatvédelmi hatóság a veszélyes ebekről és a veszélyessé minősített ebekről nyilvántartást vezet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

– az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét;

– az eb tartási helyét,

– az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét, nevét, egyedi jelét (mikrochip számát) és marmagasságát.

– az eb egyéb egyedi jellemzőit;

– ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját.

Az adatokat az eb elpusztulásától, elvesztésétől, tulajdonosváltozásától számított három évig kell nyilvántartani.

Ha a veszélyes ebre vonatkozó ebtartás szabályait megszegik és emiatt az eb embernek vagy állatnak sérülést okoz, az állatvédelmi hatóság elrendeli az eb életének kioltását.

Ha a veszélyesnek minősített ebre vonatkozó ebtartás szabályait megszegik és emiatt az eb

– embernek 8 napon belül gyógyuló sérülést vagy állatnak kisebb sérülést okoz, az eb ivartalanítását,

– embernek vagy állatnak ismételten az a) pont szerinti sérülést okoz, vagy embernek 8 napon túl gyógyuló sérülést, illetve állatnak súlyos sérülést okoz, az eb életének kioltását elrendeli az állatvédelmi hatóság.

A veszélyes vagy veszélyessé minősített eb tulajdonosa ellen indított büntető- vagy szabálysértési eljárás során jogerős határozattal elkobzott eb életének kioltását el kell rendelni.

Eljárási szabályok

A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartására vonatkozó hatósági eljárás az eb tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

Az engedély a kiállítástól számított egy évig érvényes. Az engedélybe – kérelemre  – be kell jegyezni az eb felügyeletét ellátó személyt. Az engedély kiadását az eb természetes személy tulajdonosa, vagy az eb felügyeletét ellátó természetes személy a tulajdonossal együtt kérheti.

A veszélyes és a veszélyessé minősített eb tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét; az ebtartó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; az eb tartási helyét (a település neve, kerület, házszám); az eb tartási helyének leírását; az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét, nevét, egyedi jelét (mikrochip számát) és marmagasságát.

A kérelemhez csatolni kell: az ebtartó egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát; igazolást a veszélyes eb ivartalanításáról, illetve a veszélyes és veszélyesnek minősített eb egyedi azonosítóval való ellátásáról; közös tulajdonban lévő ingatlan (lakás) esetében a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát; többlakásos házban, illetve egy lépcsőházban lakók nevét, címét, a tartáshoz történő hozzájárulását.

A jegyző az engedély kiadása előtt helyszíni szemlét tart, amelyen meghívása esetén a hatósági állatorvosnak és a rendőrség megbízottjának is részt kell venni. A jegyző az engedély kiadásának előfeltételeit szükség esetén tenyésztési és más szakértő bevonásával vizsgálja.

Az ebtartó köteles a tartási körülmények ellenőrzését elősegíteni és tűrni.

A veszélyes és a veszélyessé minősített eb nyakörvén jól látható jelzést (“biléta”) kell elhelyezni. A biléta legalább öt centiméter átmérőjű, piros szegélyű fehér korong, egyik oldalán a tulajdonos neve, lakcíme, másik oldalán az eb azonosító száma és fekete színű “Veszélyes!” felirat szerepel. A biléta beszerzésének költségei az állat tulajdonosát terhelik.

A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb olyan megfelelően zárt, bekerített vagy elkerített helyen (kennel) tartható, amely megakadályozza az ebnek a közterületre történő, felügyelet nélküli kijutását, illetve, hogy az eb embernek vagy állatnak sérülést okozzon.

A veszélyes és a veszélyessé minősített eb tartására szolgáló ingatlan be-, illetve kijáratain: “Vigyázat! Veszélyes eb!” feliratú táblát kell elhelyezni. A szöveg mellett támadó ebet ábrázoló grafika feltüntetése szükséges. A táblát jól látható helyen, megfelelő módon kell elhelyezni.