Nyírkarászi Óvoda

Tájékoztató az óvodások és a szülők részére

Kedves leendő Óvodások és Szülők!

Az óvodánk biztonságot, derűt, kiegyensúlyozott légkört nyújtó környezettel és nyitott, toleráns, segítőkész nevelőtestülettel várja jelentkezéseteket.

A játékra, a mesére koncentrálva szervezzük meg tennivalóinkat azért, hogy olyan sokszínű változatos élményt biztosító, tevékeny, gazdag óvodai életet teremtsünk számotokra, ahol játszunk és mesélünk, és ennek természetes hozadéka a kisgyermeki tudás.

Az óvodában lehetőség van:

 • sok játékra, mesére
 • kirándulásokra, sétákra
 • színházi előadások, bábelőadások megtekintésére
 • a ,,Gombolyag” hagyományőrző csoportban a régi hagyományok felelevenítésére
 • a ,,Kreatív Kuckó”-ban kézműveskedésre
 • „Zene- Ovi”-s foglalkozásokra
 • angol nyelvű játékos foglalkozásokra
 • Ovi-focira
 • hitoktatásra
 • közös családi rendezvényekre
 • póni lovaglásra, lovas kocsizásra
 • állatsimogatásra

Ősztől teljesen felújított játékudvar áll a gyerekek rendelkezésére!

Sok szeretettel várunk benneteket!

 

                                                                               A Nyírkarászi Óvoda dolgozói

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

2020/2021-es nevelési év

 

A 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

30546888_375730366163986_1955217795_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda megnevezése: Nyírkarászi Óvoda

Az óvoda címe: 4544 Nyírkarász, Fő út 67.

Telefon: 06 45 610 693

06 30 228 8041

E-mail: nyirkaraszovoda@gmail.com

Óvodavezető: Benkő Miklósné

OM azonosító: 202468

 1. Óvodapedagógusok száma: 6 fő – felsőfokú végzettséggel

Ebből szakvizsgázott: 2 fő

 1. Dajkák száma: 3 fő – dajka végzettséggel

1 fő – konyhai dolgozó

 1. Pedagógiai asszisztens: 1 fő

 

 1. Óvodai csoportok száma: 3

Kiscsoport: 20 fő

Középső csoport: 19 fő

Nagycsoport: 17 fő

30546181_375730532830636_1841749380_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodai nevelési év rendje

 

A nevelési év 2020.09.01.-től 2021.08.31.-ig tart.

 

Az intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől péntekig.

Nyitva tartás: 700-1700 óráig

Nyári zárás: 2021.09.01.-2021.09.30.

 

Nevelés nélküli munkanapok:

2020.11.27. – Szakmai nap – Mozgáskotta alkalmazása a mozgásfejlesztésben

2021.03.16. – szakmai nap – Boldogságóra bemutató

2021.06.11. nevelőtestületi értekezlet

2021.08.30. nevelőtestületi értekezlet

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt.49.§(1))

Óvodánk a gyermek három éves kortól veheti fel a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig.

Az Alapító okirat szerint: 105 fő

Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.

 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Várható ideje: 2020.04.20. – 2020.05.20.

 

Az intézményben fizetendő térítési díj:

440Ft/fő/nap

Ingyenesen étkezhetnek (szülői nyilatkozat alapján):

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
 • tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek
 • azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére tartósan beteg vagy fogyatékos
 • akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 • akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
 • akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Pedagógiai Program
 • Házirend
 • Éves munkaterv

A dokumentumok nyilvánosak, az intézmény nevelői szobájában megtekinthetőek. A Házirend egy példánya beiratkozáskor átadásra kerül minden szülő számára.

30546633_375731212830568_1043286923_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodai ünnepek és egyéb programok:

Az óvoda SZMSZ-ében és Pedagógiai programjában meghatározottak szerint.

szeptember 15. Zöldség-gyümölcs nap
október 02. Állatok világnapja
december 03. Mikulás
december 18. Karácsonyi ünnepség
február 10. 11. 12. Farsang
március 12. Március 15.
március 22. Víz világnapja
március 29.-31. Húsvéti népszokások felelevenítése
március 25. nyílt nap nagycsoport
március 24. nyílt nap középső csoport
április 22. Föld napja
április 30. Anyák napja
május 28. Gyermeknap
június 04. Évzáró
június 03. Nemzeti összetartozás napja

 

Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején (1)