Magyar Falu Program keretében az MFP-KTF/2020 kódszámú alprogramban „Közösségi tér ki-átalakítása és foglalkoztatás – 2020”

PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ

Nyírkarász Községi Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az MFP-KTF/2020 kódszámú alprogramban „Közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás – 2020” tárgyban támogatást nyert el a település Művelődési Háza belső felújítására.

Mint ismeretes az ingatlan 2019. július 27. napján jelentős viharkárt szenvedett. Községünkben ezen a napon számos épület, építmény tetőszerkezete, falazata sérült meg a rendkívüli időjárás miatt, fák dőltek ki, illetve fordultak ki tövestől, tetők szakadtak be, tűzfalak, házfalak omlottak le, számos ingatlan életveszélyessé vált. A károk egyaránt érintették a magán és az önkormányzati ingatlanokat (polgármesteri hivatal, iskola, művelődési ház, egyéb).

Önkormányzatunk vis-maior támogatást kérelmezett a Belügyminisztériumtól, amelyre 47.233.000 Ft összegben vissza nem térítendő támogatást kaptunk a miniszteri keretből. A támogatással rendben elszámoltunk. A leírtak miatt a Magyar Falu Program keretében tervezett fejlesztési tevékenységek csak jelentős késéssel volt megkezdhetőek, de 2022. december 31. napjára a beruházási munkák elkészültek.

A Magyar Falu Program támogatásával megvalósult épületbelső felújítás tartalmazta a meglévő burkolat bontása, új aljzatkészítés (aljzatkiegyenlítés), új burkolás, továbbá szellőztető berendezés szerelése, felületképzés-festési munkanemeket, valamint új színpadi függöny elhelyezését.

Ezek által a Művelődési Házunk belső terei megújultak, lényegesen javult használatának minősége, minden községi lakos örömére.

A Magyar Falu Program összesen 27.328.807 Ft összegben nyújtott támogatást a község közintézménye belső felújítására. A projekt megvalósítása program szerint 2020.09.01. napján vette kezdetét, befejezésére a fentiekben részletezett okok miatt 2022. december 31. napján történt.

A projekt pénzügyi elszámolása és záró beszámolója a fejlesztés lebonyolítását és ellenőrzését végző Magyar Államikincstár felé határidőben beküldésre került.

A projekt további részleteit illetően tájékoztatás kérhető:

 

Szalmási József polgármester

Nyírkarász Községi Önkormányzat

4544 Nyírkarász, Fő út 21. címen, vagy az info@nyirkarasz.hu e-mail címen.