EFOP-2.4.1-16-2017-00020 Szegregált élethelyzetek felszámolása Nyírkarász településen

LAKHATÁSI MOBILITÁSSAL TÁMOGATJÁK AZ INTEGRÁCIÓT ÉS A TÁRSADALMI
FELZÁRKÓZÁST NYÍRKARÁSZON

Szociális bérlakások építésével mozdítja elő az integrációt a Nyírkarász Községi Önkormányzat.
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00020 kódszámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása Nyírkarász
településen (ERFA)” című projekt keretében 5 szociális bérlakás épül továbbá egy Csillag
szolgáltató pontot alakítanak ki, amelyek a szolgáltatások jobb hozzáférhetőségének
biztosításával járulnak hozzá a társadalmi felzárkózáshoz.

A lakhatási beruházásokkal, valamint a Csillag szolgáltatóház és a Csillag szolgáltató pont
biztosításával a cél, hogy elősegítsék a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő
fizikai és társadalmi integrációját. A lakásberuházás a lakhatási körülmények javításával, illetve a
komfortfokozat- és az energia-ellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval
biztosítja az említett marginalizált közösség térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba.
A kialakításra kerülő Csillag szolgáltató pont a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javítja/biztosítja, az
integrált területen lévő Csillag szolgáltatóházban pedig a település teljes lakossága számára
biztosítanak számos szolgáltatást. Emellett közterület fejlesztés is megvalósul majd, ami szintén a
településen lakók életkörülményeinek javítását szolgálja.

A 2020. december 01-jén kezdődött infrastrukturális elemeket tartalmazó projekt szorosan kapcsolódik
„Szegregált élethelyzetek felszámolása Nyírkarász településen (ESZA)” című projekthez, amiben
többek között képzéseket, közösségfejlesztő rendezvényeket, képesség és kompetenciafejlesztő
foglalkozásokat valósítanak meg. Így a két projekt egymással szinergiában segíti a település vezetése
által deklarált társadalmi felzárkózás megvalósulását.