Tisztelt Ebtartók!

Tisztelt Ebtartók!
Felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya 
saját ingatlan határain belül tartásáról, kötelező védőoltással való 
ellátásáról gondoskodjon.
Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek 
eleget, szabálysértési eljárás indítható. A szabálysértési eljárás 
lefolytatására a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai 
Járási Hivatala jogosult.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján:
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, 
vagy kóborolni hagyja,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház 
(lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, 
szabálysértést követ el.
(3)Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a 
közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a 
természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az 
önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki 
helyszíni bírságot.
A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege 
százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető 
szabálysértések esetén háromszázezer forint.
Továbbá az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény alapján:
5. § (1)Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és 
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról.
Kérek ismételten minden ebtartót, hogy kutyáját saját ingatlanjának 
határain belül tartsa. Amennyiben közterületen hagyja kóborolni, úgy 
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, az önkormányzat gondoskodik a 
kóbor állat befogásáról és elhelyezéséről. Az elhelyezéssel kapcsolatos 
költséget az ebtartó köteles megtéríteni, állatvédelmi bírságot 
megfizetni. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön 
jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az állat életét 
megengedett módon ki lehet oltani.
Kérem fentiek tudomásul vételét és a jogszabályi rendelkezések 
betartását.
Nyírkarász, 2019. március 20.
Matyi Andrásné sk.
jegyző