Bursa Hungarica 2011-ben is

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozik a felsőfokú tanulmányokat folytatók, vagy folytatni kívánók részére rendelkezésre álló Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.


Az ösztöndíjra jelentkezhetnek:

Azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják a tanulmányaikat.

A pályázat benyújtásához szükséges iratok:

– kereseti igazolás

– iskolalátogatási

A pályázat benyújtásának határideje 2010. október 29.

Adatlapot kérhet a Polgármesteri Hivatalban, vagy letöltheti innen!