Falopások megelőzése

Környezetvédelem- kontra falopás

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdag olyan területekben, ahol a természeti környezet megőrizte jellegzetes arculatát, hiszen ritka állatfajok és növények fordulnak elő. 17 erdőt magába foglaló Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet terül el megyénkben, valamint további számos helyi jelentőségű természetvédelmi és tájkörzet is található.

A hideg idő bekövetkeztével előtérbe kerül ismét az illetékességi területünkön meglévő erdőterületek vagyonvédelme, a falopások megelőzése.

Az eltulajdonított fa értéke néhány ezer forinttól akár több százezer forintig is terjedhet. Az elkövetők az ellopott fák egy részét saját felhasználásra, tüzelésre viszik el, de olyan is előfordul, hogy eladásra szánják és így próbálnak meg pénzhez jutni, becsapva további személyeket. Az alkalmi fatolvajok a kistelepüléseket platós tehergépkocsival járva árulják a lopott portékát. Sajnos, a hihetetlenül kedvező áron kínált „termékből” sokan vásárolnak és a vevők többsége, csak később döbben rá, hogy csalás áldozatává vált.  Ezekre az adás-vételekre jellemző, hogy sokkal kevesebb mennyiségű tűzifát adnak át, szállítanak le a vevőnek kialkudott vételár fejében.. További veszélyeket rejt magában az a tény, hogy a tűzifa lepakolása során – melyet 2-3 ember is végez – lehetőség nyílik a lakóépület szemrevételezésére, ahonnan a tulajdonos figyelmét elterelve különböző értéktárgyakat, készpénzt is eltulajdoníthatnak.

Az anyagi károkozás mellett minden esetben beszélni kell a természeti rongálásról is, mely igen jelentős. Miért? A szakszerűtlen vagy idő előtti fakivágás a természetben is kárt okoz, hiszen a sérült területet helyre kell állítani, ami az erdőgazdálkodót terheli, és kártérítést sem kaphat érte. A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonos feladata, éppen ezért tőle is függ, hogy erdős területe mennyire válik ez elkövetők célpontjává. A fás területek általában a településektől távolabb esnek, ritkábban közlekednek benne, így állaguk megőrzése illetve a bűncselekmények felderítése is nehezebb.

2010. évben lépett életbe az új erdőgazdálkodási törvény, melytől az erdőgazdák és a  törvényalkotók is azt remélték, hogy jelentősen vissza szorítja az elmúlt években elharapózott falopások számát. A statisztikai adatok alapján az illegális fakitermelés évente 300-500 ezer köbméterre tehető.

Az illegális fakitermelés visszaszorítását segíti a faanyag származási igazolási rendszer bevezetése is, amely a kivágott fának az erdőtől egészen az elsődleges felhasználásig történő nyomon követését írja elő. Ennek célja, hogy minden egyes faanyagvétel visszakövethető legyen, így a fa kivágását követően sorszámmal ellátott, tételes szállítólevelet kell csatolni minden szállítmány mellé, amit a közúti ellenőrzések során be kell mutatni.

Az új törvény szerint az erdészek is megállíthatják a fát szállító járműveket, igazoltathatják a sofőrt, számon kérhetik, hogy honnan származik a fa. Ha a vezető nem tudja igazolni, akkor nemcsak a fát foglalhatják le, hanem a lopáshoz használt eszközöket, köztük a szállításhoz használt járművet is.

Az erdőtörvény az engedély nélküli fakitermelést bünteti, a kitermelt faanyag minden köbmétere után 30.000,- Ft-tal.  Ha a faanyagot ellopják, azt a Szabálysértési Törvény, illetve a Bűntető Törvénykönyv is szankcionálja.  Amennyiben a jogsértő cselekmény természetvédelmi területen történik, az elkövető természetvédelmi bírságra is számíthat, illetve súlyos esetben természetkárosítás miatt vonhatják büntetőjogi felelősségre. Az erdő látogatója az Erdőtörvény 61. § 2. bekezdése alapján nem tarthat magánál motorfűrészt, fél kilogrammnál nagyobb tömegű fejszét vagy 30 centiméternél nagyobb kézifűrészt.

Javaslataink a falopások megelőzésére:

Az erdőtulajdonosok előzetes összefogás, és időbeosztás alapján közösen látogassák, figyeljék területeiket, hiszen fontos, hogy sokáig ne maradjon felügyelet nélkül az erdő, mert az elkövetők csak a megfelelő alkalomra várnak.
Kérjék a településeken működő polgárőrök, mezőőrök, tanyagondnokok, vadászok segítségét is, akik szakmai tapasztalataik alapján megakadályozhatják a bűncselekmények elkövetését.

Ha gyanús személyek mozgását észlelik, jegyezzék meg a személyek kinézetét ( magasságát, öltözetét, járását, haja színét, esetleges egyedi, azonosításra alkalma jegyeit, ( pl. hegek, tetoválások), hiszen, egy megfelelő személyleírás segítheti a rendőrség munkáját. Figyeljék meg a gépjármű rendszámát, típusát, színét, a rajta lévő sérüléseket és azt, hogy melyik irányba közlekedett.
Ne engedjenek be idegen személyeket lakásukba, udvarukba. A tűzifa vásárlása előtt minden esetben győződjenek meg annak eredetéről, és kérjenek az áruról származási igazolást, mérlegelési jegyet.

Lehetőség szerint a régi, megszokott, illetve ellenőrzött telephelyekről vásárolják meg téli tüzelőjüket.
Amennyiben családjukban él idős személy, a tűzifa vásárlásakor, szállításakor legyenek segítségükre, ne hagyják őket egyedül.

Amennyiben bűncselekményt észlelnek, a helyszínt hagyják érintetlenül és soron kívül értesítsék a Rendőrséget a 107-es vagy 112-es telefonszámon!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya