Földhasználati bejelentés változása

A kormány 2013. március 14-i döntése alapján a zártkertek földhasználati regisztrációját a földhivatalok felfüggesztették – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.

Az eljárások felfüggesztése csak azokban az esetekben áll fenn, amikor a zártkerti ingatlan tulajdonosa termőföldjét maga használja, vagyis ezekben az esetekben a tulajdonosnak a saját használatát nem kell bejelenteni. Az ettől eltérő használat bejelentése azonban továbbra is terheli a földhasználót, aki tehát zártkerti termőföldet haszonélvezeti jogánál fogva, vagy haszonbérlőként használ, bejelentést kell tennie.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez csak a zártkerti termőföldekre vonatkozik, a külterületi termőföldek bejelentési kötelezettsége változatlan. Termőföld e tekintetben, ami a tulajdoni lapon aranykorona értékkel szerepel.

Az ügyfelek visszajelzései alapján szükséges tisztázni, mi a különbség zártkert és egyéb külterület között.  A zártkert elnevezésnél a terület helyrajzi száma 4 számjegyből áll és rendszerint 2-vel kezdődik, míg a külterületi földek helyrajzi száma pedig mindig 0-val!

Kérnénk a gazdálkodó lakosságot, hogy keressék meg a használatban lévő földterületük tulajdoni lapját, melyen szerepel a terület besorolása.

Például: Nyírkarász zártkert HRSZ 2170

              Nyírkarász külterület HRSZ 0132/1

Ennek értelmében bejelentés kötelesek a következő besorolású földterületek:

Területi nagyságtól függetlenül- Szántó, gyümölcsös, rét, legelő (gyep), nádas.

A módosítás következtében NEM bejelentés köteles besorolású földterületek:

Lakóház mögötti kert, 1 hektárnál kisebb területű belterületi föld (ezek besorolása: beépítetlen ingatlan), zártkert.

A bejelentés határideje: 2013. április 30.!

Felhívjuk figyelmüket, hogy azon gazdálkodók, akik már 2013. január 1. előtt megtették földhasználati bejelentésüket, azoknak adatközlési kötelezettségük van a Földhivatal felé, melynek határideje:

2013. március 31.!