Hogyan végezzük a fakitermelést?

Megváltozott a külterületeken található földrészleteken lévő fásításokban (fasor) tervezett fakitermelések bejelentésére vonatkozó szabályozás és a bejelentéshez felhasználható nyomtatvány.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény 70. § (2)” A fásításból, a szabad rendelkezésű erdőből történő fakitermelést az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtak szerint kell előzetesen az erdészeti hatóságnak bejelenteni.”

A 2009. évi XXXVII törvény végrehajtására kiadott 153/2009 (XI.13) FVM rendelet 43. §(1) „Fásításban tervezett fakitermelést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett (www.aesz.hu weboldal, letölthető segédletek nyomtatványok link, „Bejelentés fásításból fakitermelésről” nyomtatvány) az alábbi adatokat formanyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az erdészeti hatósághoz…

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell az érintett ingatlan tulajdonosának és az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog, valamint teher jogosultjának közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a fásításban történő fakitermelésre vonatkozó hozzájárulását.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentést kettő, védett természeti terület esetében három példányban kell benyújtani.

(5) Ha az erdészeti hatóság az (1) és (3) bekezdés szerint bejelentett fakitermelést az Evt. Alapján nem tiltja meg, nem korlátozza, vagy nem köti feltételhez, a bejelentés egy példányát tudomásul vételi záradékkal ellátva visszaküldi a bejelentő részére.

(6) Az (1) és (3) bekezdés szerinti, védett természeti területeket érintő bejelentések adatait az erdészeti hatóság a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul megküldi. A természetvédelmi hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a bejelentett fakitermelés feltételhez kötését, korlátozását, vagy tiltását kezdeményezheti, amennyiben annak bejelentés szerinti végrehajtása a védett természeti területre érvényes védelmi célokat veszélyezteti.

(7) Fásításban és szabad rendelkezésű erdőben fakitermelés csak az erdészeti hatóság által záradékolt bejelentés, vagy az erdészeti hatóságnak a fakitermelés korlátozásáról vagy a feltételhez kötéséről rendelkező határozata alapján végezhető, melyet a fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles magánál tartani.„

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a belterületen lévő földrészleten található fásításból történő fakitermelés elbírálására az erdészeti hatóságnak nincs hatásköre (2009. évi XXXVII 4§ (1) bekezdés b; pontja szerint csak a külterületi fasor tartozik a törvény hatálya alá).

A fák védelméről szóló 21/1970 (VI. 20.) kormányrendelet a 170/2008 (VI.28.) kormányrendelettel módosított 383/2007 (XII. s3) kormányrendelet hatályon kívül helyezte.

A fás szárú növények védelméről szóló 348/2008 (XII.30) kormányrendelet csak a közterületen lévő egyes fák kivágására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Fentiek alapján belterületi fakitermelés nem tartozik az erdészeti hatóság hatáskörébe.