Igényelhető a tűzifa támogatás

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Nyírkarász Községi Önkormányzat számára.

Ennek értelmében Nyírkarász Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a Nyírkarász településen élők részére támogatást nyújt szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

A támogatás feltételei

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást -tűzifát- biztosít elsősorban annak a személynek, aki

a) Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

b) Aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy rendszeres szociális segély) jogosult, vagy

c) Időskorúak járadékára jogosult, vagy

d) Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult, vagy

e) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Ezeken túl az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást  –  tűzifát – biztosíthat a rendelkezésre álló keret erejéig azon Nyírkarászi személyek számára, akik

a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy

b) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

c) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagy

d) Gyermekét egyedül neveli vagy

e) Igazolható módon fennálló hiteltartozása van,mely létfenntartást veszélyezteti,

feltéve, hogy családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban  az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (jelenleg 28.500 Ft) nem haladja meg.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A kérelmek benyújtási határideje: 2014. november 30.

 Letölthető dokumentumok:

Kérelem nyomtatvány tűzifa igényléséhez

Rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól