Még mindig él a tűzgyújtási tilalom

Magyarország erdeiben a csapadékmentes és szeles időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkben, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani!

A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre is, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gázégetésre is. A miniszter felhívja a közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy az égő cigarettát ne dobják el, mert ez fokozott tűzveszéllyel jár. A kiszáradt árokparton, a vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. A megye illetékességi területén a gondozatlan területek száma jelentős, melyek száraz gyommal, szeméttel, gazzal borítottak. Évről évre rendkívül száraz időszakok, aszályos időjárási körülmények jellemzőek, ennek köszönhetően a tűzesetek 80%-a szabad területen keletkezik. A tüzek 90%-a avartűz, a fennmaradó 10% pedig szemét, illetve gáz égetése során, vagy ezek gondatlan meggyújtásából keletkezik.

Ebben a tavaszi időszakban, a lehullott faleveleket, gallyakat mindenki megpróbálja eltávolítani kertjéből. Ennek leggyakoribb módja, a szemét, nyesedék elégetése, mely gyakran tudatlanságból, felelőtlenségből okoz komoly tüzeket környezetünkben. Idén is már ezres nagyságrendű az avar és vegetáció tüzek száma a megyében. Az esetszámok csökkentése és csökkenése közös érdekünk és feladatunk.

Éppen ezért fontos tudni, hogy mely rendeletek és szabályok (27/2011. (X.6.) BM rendelettel, 21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet) vonatkoznak a szabadban történő tűzgyújtásra, a hulladékok megsemmisítésére.

Ezen ismeretek tudatában a tűz- vagy súlyosabb káresemények megelőzhetőek, melyhez a lakosság közreműködése nélkülözhetetlen.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

A tűzgyújtási tilalomtól függetlenül az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében „Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat”.

A tűzvédelmi bírság mértékéről a 259/2011. (XII.7.) kormányrendelet határoz.

  Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/
1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000
2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200 000 3 000 000

 

Csepely Zsigmond tű. ezredes

megyei igazgató