Tájékoztató a hulladékszállításról

Tisztelt Cím!

Tájékoztatom Önt, hogy Nyírkarász községben 2012. január 1-től kezdődően a lakossági szilárdhulladék szállítását és ártalmatlanítását az Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. végzi. A Kft. Önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató, mely a megye önkormányzatainak kizárólagos tulajdonában áll.

A hulladék- közszolgáltatás a lakosság részére egy köztelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő szolgáltatás, mivel a háztartásokban esetlegesen felhalmozódó hulladék komoly egészségügyi veszélyeket rejthet magában. Ennek megfelelően a szolgáltatás igénybevétele- az önkormányzat vonatkozó rendeletében közzétett feltételekkel- valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa számára kötelező.

 Az igénybevételre vonatkozó szolgáltatási szerződés írásba foglalás nélkül is létrejön. Az adott ingatlan tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni. Amennyiben az ingatlan lakatlanná válik, ott- kizárólag családi házak esetében- lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll módunkban elfogadni leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem).

Mint minden szolgáltatásnak, a hulladék- közszolgáltatásnak is ára van, azonban a 100%-os önkormányzati tulajdonlással biztosított, a lakosság által fizetendő hulladékdíj kizárólag a folyamatos működéshez és a már elvégzett, ill. a jövőbeni fejlesztésekhez szükséges költségeket tartalmazza. A hulladékdíj megfizetését a helyi Önkormányzat döntése alapján közvetlenül a lakosság fizeti meg Társaságunk részére.

A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 1. Vegyes hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása

A vegyes hulladék gyűjtése az eddig megszokott napokon, péntekenként történik.

A vegyes hulladékot kizárólag ingatlanonként egy darab rendszeresített 120 l-es szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint robbanó, mérgező, folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet helyezni! Amennyiben ezt meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik háztartásában, arra vagy külön szerződést kell kötnie Társaságunkkal, vagy a hulladékot a Társaságunk emblémájával ellátott zsákokban kell kihelyeznie. Ilyen zsák 375.- Ft-os áron megvásárolható a helyi Önkormányzatnál vagy a gyűjtést végző dolgozóknál, mely vételár így tartalmazza az abban kihelyezett hulladék kezelésének is a díját.

 2. Lomtalanítás

2012 évben társaságunk két alkalommal végez lomtalanítást:

– Tavasszal 2012. április 20-án a vegyes hulladék gyűjtési napján, azzal azonos időpontban, valamint

– Ősszel, 2012. október 19-én a hulladék gyűjtési napján, azzal azonos időpontban.

Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan Társaságunk gépjárművei a vegyes hulladéknál megszokott időpontban szállítják el azt. Közterületen az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. A településük tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a gyűjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekről, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban ismét elszállítani! Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot a lomok közé kirakni, mivel az mind a környezetre, mind az ember egészségére veszélyt jelent.

3. Szelektív hulladék gyűjtése

A háztartásokban kötelező hulladékban sok olyan anyag található, mely szelektív gyűjtés esetén újrahasznosítható. Társaságunk munkatársai 2012. március és április hónap folyamán minden családi házas háztartásba eljuttatnak 2-2 db sárga és kék hulladékgyűjtő zsákot. A zsákokban az azokon feltüntetett újrahasznosítható anyagok helyezhetőek el. A zsákok begyűjtését- ugyanazon a napon a kék és sárga zsákokét is- 2012 év folyamán a következő napokon végezzük: Április 18., Május 16., Június 20., Július 18., Augusztus 15., Szeptember 19., Október 17., November 21., December 19. Az első kiosztást követően a begyűjtés során elszállított zsákokért „cserébe” munkatársaink üres zsákokat hagynak az adott ingatlannál, de szükség esetén azok térítésmentesen is felvehetők a helyi Önkormányzatnál.

A szolgáltatás díja 2012 évben éves szinten bruttó 15.860 Ft ingatlanonként, melynek arányos részét negyedéves rendszerességgel utólag számláz ki társaságunk. A számla összegének kiegyenlítése történhet a számlához csatolt készpénz- átutalási megbízással (sárga csekken) vagy banki átutalással folyószámlán keresztül. A hulladékdíj be nem fizetése esetén Társaságunk felszólítást küld, majd kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatainak adók módjára történő behajtását.

Bármilyen további hulladékgazdálkodást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal az Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.- hez az alábbi elérhetőségeken:

Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

Tel: 80/205-269  42/508-374

Fax: 42/508-366

Web: www.eakhulladek.hu

Bízom benne, hogy szolgáltatásunkat megelégedéssel használják majd!

Nyíregyháza, 2012. 03.20.

Éberhardt Gábor

Ügyvezető igazgató