Osztatlan közös tulajdon megosztása

Az osztatlan közös tulajdon megosztása 2012 június 1-ig kezdeményezhető állami költségvállalás mellett.

Még nem késő az egyszerű eljárás keretében kezdeményezni (kérelmet benyújtani) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös ingatlantulajdon megosztását (a saját tulajdon kimérését) a körzeti földhivataloknál.

A fenti határidőt követően, már csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv alapján szüntethető meg az osztatlan közös ingatlantulajdon. Ebben az esetben költségesebb és összetettebb eljárásra lehet számítani.

A június 1-ig kezdeményezett a földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon megosztása még a 63/2005 (IV. 8.) Kormány rendelet alapján történik.

A 2012. június 1-ig kérelmezett megosztás költségét az állam viseli, és a körzeti földhivatal a kormányrendeletben foglalt teljesítési sorrend szerint jár el.

Amennyiben a megosztás költségeit a kérelmet benyújtott tulajdonostárs(ak) magukra vállalják a megosztás soron kívüli eljárásban is lefolytatható.

A kérelmet a mellékletben található formanyomtatványon (egyedi kérelem, több tulajdonos együttes kérelme) lehet benyújtani, amelynél minden egyes helyrajzi számhoz külön kérelmet kell kitölteni.

A Magyar Agrárkamara mellett működő Gazdálkodói Információs Szolgálat tanácsadói segítenek a kérelem összeállításában.

A tanácsadók elérhetősége az alábbi oldalon található: http://umvp.agrarkamara.hu/Tanácsadók/tabid/55/Default.aspx

Letölthető dokumentumok:

KÉRELEM Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránt „A” jelű adatlap Egyedi kérelemhez

KÉRELEM Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránt „B” jelű adatlap Több tulajdonos együttes kérelméhez

PÓTLAP Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti Kérelem „B” jelű adatlapjához Több tulajdonos együttes kérelméhez

Falugazdászok