Fagykárbejelentés

Tájékoztatjuk a gazdálkodó lakosságot, hogy fagykár miatti kárbejelentésüket

a káresemény bekövetkeztét követő tizenötödik napig meg kell tenni a bejelentőlapon,

amit a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes

megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához kell benyújtani!

Nyomtatványt kérjen a Polgármesteri Hivatalban, majd kitöltés után postázza az alábbi címre:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal FM Igazgatósága

4400 Nyíregyháza, Keleti Márton út 1.

Falugazdászok