Megalakult a Társulat

Nyírkarász, Gyulaháza és Anarcs települések Önkormányzatainak Képviselő testülete úgy határozott – a lakosság és a jogi személyek egyetértésével – hogy a településen a szennyvíz csatornamű hálózat bővítését társulati úton valósítja meg.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2010. október 28-án megalakult a szennyvízberuházás megvalósításához szükséges Víziközmű Társulat.

A Felső-Szabolcsi Víziközmű Társulat alakuló taggyűlése az egy érdekeltségre eső érdekeltségi hozzájárulást a pénzügyi tervben és az alapszabályban foglaltak szerint fogadta el.

A Társulatnál az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege

– azon személyeknél, akik lakástakarék pénztári szerződést kötöttek és a Társulat javára engedményezési nyilatkozatot tettek 114.000.-Ft, mely összeget a lakástakarék pénztár felé 60 hónap megtakarítási időtartam alatt havi 1.900.-Ft részletekben kell megfizetni, illetve egyszeri 3.500.-Ft összegű díj (melyet a bejegyzést követő 2 hónapon belül kell megfizetni),

– azon személyeknél, akik nem kötnek lakástakarék pénztári szerződést vagy a fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget 150.000.-Ft, mely összeget 60 hónap alatt, havi 2.500.-Ft összegű részleteket  kell a Társulat számlaszámára megfizetni, valamint egyszeri 3.500.-Ft összegű díj (melyet a bejegyzést követő 2 hónapon belül kell megfizetni),

Mind a két esetben a havi részleteket a kivitelezési szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés ellenjegyzését követően kell a Társulat számlaszámára megfizetni.

– Kényszertagok esetében 300.000.-Ft, mely összeget akkor kell megfizetnie, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni.

A Felső-Szabolcsi Víziközmű Társulatnál a jogi személyre vonatkozó érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege:

– jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében 150.000- Ft, mely összeget kettő egyenlő részletben

– az első részletet a bejegyzést követő 2 hónapon belül, a második részletet pedig a kivitelezési szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés ellenjegyzését követően kell a Társulat számlaszámára megfizetni.

Az alakuló taggyűlésen továbbá elhangzott a beruházás műszaki leírása, valamint a távlati bevétel-kiadási költségtervezet, melyeket a  meghatalmazottak (küldöttek) elfogadtak.

A beruházás megkezdése 2011 tavasza.