Meghívó vízgazdálkodási rendkívüli gyűlésre

MEGHÍVÓ

A Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat

2013. szeptember 16. napján  11.00 órai kezdettel

RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŰLÉST tart,

melyre T. Címet, mint a Társulat küldöttjét a 2009. évi CXLIV. Tv. 25.§(1) és (2) bekezdése értelmében ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: A Társulat székhelye (Kisvárda, Árpád út 133.)

Napirendi pontok:

1.)    A Küldöttgyűlés 8/2011. (VIII.19.), valamint 10/2011. (VIII.19.) számú határozatának megsemmisítése.

Előadó: dr. Forgács József Tamás jogi képviselő

2.) Egyebek

Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel a Küldöttgyűlést 11.30 órára összehívom. Tájékoztatom, hogy az ismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Kérem a Küldöttgyűlésen feltétlen megjelenését, akadályoztatása esetén megbízottjainak részvételéről meghatalmazással gondoskodni szíveskedjék.

Kisvárda, 2013. szeptember 4.

 

Tisztelettel:

Borkó Károly sk.

  a Társulat elnöke