Nyilvántartásba veszi a vállalkozókat a Kamara

Tisztelt Cégvezető Asszony/Úr!

Ezúton szeretném tájékoztatni a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról és a kamarai hozzájárulás fizetéséhez kapcsolódó tudnivalókról.

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz:
* 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek

–    kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
–    a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
–    a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

*a törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

* lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

A kamarai regisztrációt az önkéntes kamarai tagoknak is meg kell tenniük. Ez a regisztráció nem azonos az építőipari regisztrációval, vagyis az építőipari regisztrációs számmal rendelkező vállalkozóknak is ki kell tölteni a levelemhez mellékelt adatlapot.
Szeretnénk azonban kamarai tagjaink adminisztratív terheinek csökkentését segíteni azáltal, hogy levelünkhöz mellékeljük a regisztrációs nyomtatványt és kitöltési útmutatót, melyet cégszerűen aláírva kérjük juttassanak vissza kamaránkhoz.
Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. január vége) a vállalkozások a mellékelt adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 400-Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.) illetve személyesen nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Az adatlap elektronikus, online verziója várhatóan 2012. január végén lesz elérhető, amely lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő kitöltést. Az online rögzítés esetén is el kell juttatni a cégszerűen aláírt adatlapot kamaránkhoz.

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel. Az adatlap kitöltését kitöltési útmutató segíti.

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara erre a célra elkülönített 12042809-00167914-00200002 sz. bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget. A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatunkon történő készpénz-befizetésre is.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a kamaránktól elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános, azaz az interneten, az MKIK (www.mkik.hu ) és kamaránk honlapjáról szabadon elérhető.

Tájékoztatom továbbá arról, hogy Kamaránk Küldöttgyűlése 2011. december 16-án a törvényi változások figyelembevételével módosította tagdíjfizetési szabályzatát, melynek értelmében a kötelezően fizetendő kamarai hozzájárulás figyelembevételével mérsékelte az önkéntes tagdíjakat és ezen túlmenően is bizonyos sávok esetében csökkentéseket hajtott végre. Kérem, tekintse át a levelemhez mellékelt tagdíjfizetési szabályzatot is.

Amennyiben további kérdése van, hívja a 42/311-544-es telefonszámot, vagy írjon (info@szabkam.hu)  e-mail címre. Remélem, hogy jelen levelünkkel hozzájárultunk a zökkenőmentes ügyintézéshez és segítettük feladatainak ellátásában.

Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.

Nyíregyháza, 2012. január 03.

                                                                                                  Nagyné Varga Katalin
                                                                                                     Kamarai titkár sk

Kamaránk elérhetősége:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 4400- Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
e-mail: info@szabkam.hu
honlap:www.szabkam.hu
telefon: 42-311-544
fax: 42-311-750

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK:
de.: 800 – 1100
du.: 1230 – 1530
PÉNTEK:
de.: 800 – 1100

Letölthető dokumentumok:

MKIK02 Regisztrációs Adatlap

Telephely pótlap

Kitöltési útmutató

Tagdíjak