Testületi ülés

Nyírkarász Község

Polgármesterétől

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Száma: 172-8/2016.

 

 

MEGHÍVÓ

Nyírkarász község Képviselőtestületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § alapján

 

  1. július 28-án (csütörtök) 14.00 órakor tartandó testületi ülésre összehívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem (Nyírkarász, Fő út 21.)

 

Napirendi-javaslat

 

1.)        Előterjesztés a jegyzőkönyv hitelesítők személyének megválasztására

Előadó: Szalmási József polgármester

 

2.)        Előterjesztés az Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Szalmási József polgármester

 

3.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

 

3.)        Előterjesztés a Nyírkarászi Óvoda 2015/2016-os nevelési év éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

 

4.)        Előterjesztés a Nyírkarászi Óvoda Továbbképzési Programjának elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

 

5.) Előterjesztés a Nyírkarászi Óvoda alkalmazottaira vonatkozó beiskolázási terv elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

 

6.) Előterjesztés az Idősek Otthona Nyírkarász Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, Házirendjének elfogadására

Előadó: Szalmási József polgármester

 

7.) Előterjesztés Nyírkarász község 2015.évi Gyermekvédelmi és Gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló értékelés elfogadásáról

Előadó: Szalmási József polgármester

 

8.) Előterjesztés pályázat benyújtására – A Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételről

Előadó: Szalmási József polgármester

 

9.) Előterjesztés a „Szabadságdűlő” megnyitása, illetve értékesítése tárgyában

Előadó: Szalmási József polgármester

 

Zárt ülés keretében:

  • Távközlési állomás létesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (DIGI Kft.)

Előadó: Szalmási József polgármester

 

  • Előterjesztés a rendkívüli települési támogatási kérelmek döntésére

Előadó: Szalmási József polgármester

 

Nyírkarász, 2016. július 21.

 

 

                                                                                              Szalmási József

                                                                                                polgármester sk.