Szennyvíz

Projekt megnevezése:

„Felső-Szabolcsi szennyvíz elhelyezési és tisztítási projekt”

Nyírkarász községben a vezetékes ivóvíz 1986-os kiépítését követően folyamatosan jelentkezett az igény a szennyvízkérdés rendezésére is. Bár önkormányzatunk mindent megtett az ügy érdekében, olyan nagyságrendű beruházásról van szó, aminek megvalósítása jelentős központi támogatás nélkül lehetetlen vállalkozás lett volna.

Végül számos próbálkozás után a „Felső-Szabolcsi szennyvíz elhelyezési és tisztítási projektben” résztvevő többi településsel együttesen mintegy 100 millió forint összegű támogatást nyertünk el az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a beruházás beindításához. Ennek az előkészítési szakasznak az a feladata, hogy a közel 3 milliárd Ft nettó költségű projekt további pályázati feltételeit előteremtse, biztosítsa.

A beruházás az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, önkormányzati hitelfelvétellel és lakossági hozzájárulással valósulhat meg.

Projekt főbb céljai:

– A felszín alatti vizek szennyeződésének csökkentése, a talaj, talajvíz és rétegvíz minőségének megóvása a további szennyeződésektől, valamint az eddigi káros folyamatok megfordítása.

– A beruházással az érintett települések lakosainak infrastrukturális ellátottsága teljessé, a környezetünk pedig egészségesebbé, tisztábbá válik.

A lakossági hozzájárulás Víziközmű Társulat létrehozásával, társulati hitel felvételével történhet. A projekt egészéről, valamint a Víziközmű Társulat céljáról, feladatáról lakossági fórumon ad tájékoztatást a projekt menedzsment szervezet.

Projekt költségei:

–         előkészítési költség: 91.150.000,- Ft

ebből támogatás: 77.477.5001,- Ft

–         megvalósítási költség: 2.815.240.000,- Ft

ebből támogatás: 2.392.954.000,- Ft

Nyírkarászra eső költségek:

–         előkészítési költség: 28.929.580,- Ft

ebből támogatás: 24.590.143,- Ft

–         megvalósítási költség: 918.116.500,- Ft

ebből támogatás: 780.399.025,- Ft

Projekt tervezett forrásösszetétele:

–         85% az EU és a Kohéziós Alap támogatása

–         11% Önkormányzati hozzájárulás

–         4% lakossági hozzájárulás

Projekt főbb műszaki tartalma:

Nyírkarász:

16.570 fm gerincvezeték

5 db szennyvíz átemelő

600 m³/d kapacitású közös szennyvíztisztító telep

Víziközmű Társulati alapfogalmak

 1. Mi is az a víziközmű társulat?

A társulat önálló jogi személy, amelyet a lakosok önkéntes csatlakozással, belépéssel hoznak létre abból a célból, hogy hozzájárulásukat biztosítsák.

 1. Hogyan lehetek a társulat tagja?

Úgy, hogy írásbeli nyilatkozattal a megadott helyen és időpontban kinyilvánítom belépési szándékomat.

 1. Tagként mi a kötelezettségem és jogom?

Az a kötelezettségem, hogy a beruházás megvalósításához szükséges lakossági saját forrást biztosítsam. Ezt úgy tudom megtenni, hogy megfizetem az úgynevezett érdekeltségi hozzájárulást. Ezzel jogot szerzek arra, hogy a szennyvíz- csatorna hálózatra rácsatlakozzak.

 1. Miért jó, ha a társulat tagja vagyok?

–         Azért, mert ezzel jogot szerzek arra, hogy a kiépülő szennyvíz- csatorna hálózatra rácsatlakozzak. Ez- hasonlóan, mint pl. a gáz beruházásnál- úgy történik, hogy az ingatlan előtt megépített csatornahálózatról az ingatlan telekhatárán belül 1 m-re beállás lesz biztosított és erre a csonkra csatlakozhat a tulajdonos.

–         Azért, mert az érdekeltségi hozzájárulást nem kell egy összegben megfizetnem, hanem lakástakarék-pénztár útján akár 60 havi egyenlő, vállalható részletben tehetek eleget fizetési kötelezettségemnek.

–         Azért, mert lakástakarék- pénztári szerződéssel államilag garantált, 30%-os mértékű állami támogatást kapok, így az érdekeltségi hozzájárulás havonta fizetendő összege alacsonyabb.

–         Azért, mert a lakástakarék- pénztári szerződéssel az érdekeltségi hozzájárulás havonta fizetendő összege a futamidő alatt állandó, nem változik, függetlenül az egyébként változó kamatértékektől, illetve árfolyamváltozásoktól.

–         Azért, mert a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás lehetőségével részesévé válok egy értéknövelő beruházásnak és nő a lakóingatlanom értéke.

 1. Milyen hátrányom származik abból, ha nem vagyok a társulat tagja?

–         Nem szerzek jogot arra, hogy a kiépült szennyvízhálózatra rácsatlakozzak, mindaddig, amíg annak költségét meg nem fizetem.

–         A kiépült szennyvízcsatornára történő rácsatlakozás hiányában talajterhelési díjat kell fizetnem minden elfogyasztott m³ víz után, ezzel megdrágul a közüzemi költségem.

–         Ha utólag szeretnék rácsatlakozni a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra, nagyságrendekkel nagyobb összeget kell fizetnem, mint a társulati tagoknak és nem élvezem az előnyöket, amiket a lakástakarék- pénztár nyújt.

–         Kimaradok egy értéknövelő beruházásból és a lakóingatlanom kevésbé lesz értékes.

 1. Mikor jön létre a víziközmű társulat?

Akkor, ha az érdekeltségi területen (beruházással érintett utcákon) lévő ingatlanok tulajdonosainak kétharmada írásbeli nyilatkozatával kinyilvánítja csatlakozási szándékát.

A projekt megvalósításának tervezett üteme:

– lakossági fórumok: 2009. október

– társulat szervezésének kezdete: 2010. január

– kivitelezés tervezett kezdete: 2010. október

– kivitelezés tervezett vége: 2012. június

Miért fontos a szennyvíz elvezetése és ártalmatlanítása?

Szennyvízcsatorna nélkül…

–         A keletkező szennyvizet az esetek nagy többségében nem vízzáróan kialakított tárolókban, emésztőkben gyűjtik, ami így a talajba jut, szennyezve azt és a talajvizet.

–         A magas szippantási költségek miatt a megtelt emésztőkből a szennyvizet a kertbe, rosszabb esetben a közterületre szivattyúzzák ki. Ezzel jelentős károsítást okoznak a talajban és a talajvízben. A szennyvíz a le nem bomló gyógyszereket, salakanyagokat tartalmazó emberi ürüléken kívül mosószerekből, vegyszerekből is áll, amely a szennyezett talajban termesztett növényeken, az azon felnevelt állatokon keresztül visszakerül az emberi szervezetbe. Ez számtalan gyógyítható és gyógyíthatatlan betegség forrása lehet. Emellett jelentős bűzhatást okoznak a maguk és a szomszédaik bosszúságára egyaránt.

–         Az emésztők, szikkasztók kapacitása véges. Ezért rendszeresen ellenőrizni kell a tulajdonosnak ezek teltségi állapotát és időben meg kell rendelni a költséges ürítésüket.

–         Kellemetlenséget okozhat a vízzáróság hiánya a magas talajvíz is, hiszen ilyenkor a talajvíz kívülről bejut az emésztőbe és hamar megtelíti azt.

–         Jelenleg 1 m³ szippantott szennyvíz elszállításának és kezelésének a díja többszöröse a kiépülő szennyvízcsatorna szolgáltatási díjnak.

–         Ha valaki csatornázott térségben lakik, és nem veszi igénybe a szolgáltatást, akkor talajterhelési díjat kell fizetnie.

Szennyvízcsatornával…

 • A szennyvízcsatorna kiépítésével ezek a szennyező források megszűnnek és a szennyvíz a szennyvíztisztító telepen, szabályozott körülmények között megtisztulva juthat vissza a környezetbe. A jelenlegi megoldás környezetszennyező, az illegális ürítések velejárója a kellemetlen szaghatás. Az új, modern rendszerben elvezetett és kezelt szennyvíz szaghatása már nem kíséri nyomon a lakosság mindennapjait.
 • A megvalósuló beruházások a legmodernebb technológia alkalmazásával biztonságos környezetet garantálnak a közelben élők számára is.
 • Nem csak a környezetvédelmi célok az egyedüliek a projekt során: a települések turisztikai, építészeti és egyéb hagyományai is fókuszba kerülnek.
 • A jelenleginél alacsonyabb költségekkel lehet számolni.
 • Az uniós támogatás megszerzésével a beruházás költsége jelentősen csökken, így a lakosságra háruló költség is alacsonyabb.
 • Akik rácsatlakoznak a hálózatra, azoknak nem kell talajterhelési díjat fizetni.

A lakosság részéről érkező leggyakoribb kérdésekről és válaszokról

 

Miért van szükség a Víziközmű Társulatra?

Azért kell az érintett személyeknek ezt a társulatot létrehozni, mert a hatályos jogszabályok csak ilyen módon teszik lehetővé a lakosságot egyenként terhelő hozzájárulás összegének csökkentését. A társulatba való belépés önkéntes jellegű. A társulat akkor jön létre, ha az érintett ingatlanok tulajdonosainak a 67%-a csatlakozik. Ha a szükséges csatlakozással létrejön a társulat, akkor a társulat döntései mindazokra is kötelezőek lesznek, akik nem csatlakoztak, továbbá ők nem részesülhetnek majd mindazon kedvezményekben, mint akik beléptek a társulatba.

Mennyi ideig kell fizetni a hozzájárulást és milyen összegben?

A lakossági hozzájárulás mértékét a létrejövő társulat jogosult eldönteni. A társulat által igénybevett hitel és egyéb pénzügyi lehetőségek figyelembevételével a hozzájárulás mértéke 1.900,- Ft/hónap, a futamideje 60 hónap. A fizetendő hozzájárulás 114.000,- Ft + egyszeri 3.500,- Ft szerződéskötéskor fizetendő díj, mindösszesen 117.500,- Ft.

A havi 1.900,- Ft-os hozzájárulás mit tartalmaz?

A hozzájárulás a szennyvíz hálózatra való csatlakozási jog megszerzését tartalmazza, amely nem foglalja magába azokat az egyéb költségeket, amelyek egyébként a lakóháznak a rácsatlakozásával felmerülnek.

Kerül-e jelzálog, vagy egyéb teher a lakos ingatlanára?

Nem, mivel nem a lakos, hanem a társulat veszi fel a hitelt. A lakos ingatlana tehermentes marad.

Van e különbség a hozzájárulás összegében, ha valaki nem társulati tagként kíván a szennyvíz hálózatra csatlakozni?

Igen van, mert a személy, aki nem csatlakozik a társulathoz, az nem szerez olyan kedvezményeket és részletfizetési lehetőségeket, mint a társulat tagja. Ezért amennyiben ezen személy a kiépült szennyvíz hálózatra kíván rákötni, többet (kb.: 300.000,- Ft-ot) kell egy összegben kifizetnie a csatlakozási jog megszerzéséért.

Lehet- e fizetni nagyobb részletben, vagy egy összegben is?

Igen lehet, de ezek esetén is a 60 hónapra megállapított kb. 1.900,- Ft-os havi összeg garantált, amely később sem lehet magasabb.

A vállalkozóknak jár- e kedvezmény?

Csak akkor, ha az adott ingatlan lakás vagy építési telekként van nyilvántartva a Földhivatalban és azon nincs bejegyzés arra, hogy az valamely vállalkozási formának helyt adó terület lenne. A vállalkozások számla ellenében fizetik meg a hozzájárulást, melyet költségként leírhatnak.

Ki fogja és mikor helyreállítani az utakat, járdákat, kapubejárókat?

A műszaki átadás során, illetve azt követően az időjárás függvényében a kivitelező köteles eredeti állapotába visszaállítani az utakat, járdákat, kapubejárókat.