Polgármesteri hivatal akadálymentesítése

Az 1998. évi XXVI. törvény értelmében biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. Vagyis, aki sántít, vagy nem lát jól, esetleg kerekesszékkel tud közlekedni, az is be tudjon jutni ügyeinek intézése céljából bármelyik polgármesteri hivatalba. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok épületeinek jelentős részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei.

A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, azaz teljes körűen elvégzett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. Minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány kiadásában 2007-ben megjelent Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban foglalt minimum-követelmények.

A projekt befogadása folyamatban van, mely során a polgármesteri hivatal épületének és környezetének teljes körű (parkoló, járda, bejárat, vizesblokkok, infokommunikációs eszközök) akadálymentesítése fog megvalósulni.

A bejárati és a belső közforgalmi ajtók szélességi méretének, akadálymentes közlekedést biztosító méretre bővítése fontos szempont. Az ajtóküszöbök elbontásra kerülnek, ahogy a padlóburkolatok felújítása is egyaránt fontos, a szintbeli különbségek áthidalásával. Az épületben található szociális blokk átalakításra kerül, speciális felszerelésű akadálymentes mosdó-wc helyiség kerül kialakításra.

Pályázat bírálata:

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Észak- Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése Nyírkarász községben” című pályázat bírálata megtörtént.

Sajnos a pályázat a bíráló folyamat eredményeképp nem részesül támogatásban.