Rendeletek

Gara halom védetté nyilvánítása

Címerről, pecsétről, zászlóról

(1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

A Temető használatának rendjéről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása (2021)

Helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról

Településrendezési Terv

Gazdasági program 2010-2014

2011. évi zárszámadás

Költségvetés 2012 

 Zárszámadás 2012

 Válságköltségvetés 2013

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról

A közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről 

 A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Szervezési Működési Szabályzat – Hatályos 2017. március 30. napjától

Képviselők tiszteletdíja, természetbeni juttatása – Hatályos 2014. november 12. napjától

Nyírkarász Község helyi környezetének védelméről és köztisztaság helyi szabályairól – Hatályos 2015. október 30.  napjától

Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről– Hatályos 2015. április 1.  napjától

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról -Hatályos 2015. április 1-től

Önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról-Hatályos 2015. április 1.  napjától

Nyírkarász Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről-Hatályos 2015. január 1.  napjától

2018 évi térítési díj

2018 m2 költségvetés

2018.évi gyermek térítési díj

2018 költségvetés

Szmsz 1 függelék rendlet mód.

Közterület-szeszes-ital rendelet

Fás szárú növények telepítési szabályai

Közkút használatra

2013 rendeletek

2014 rendeletek

14/2019 (XI. 21.) önkormányzati rendelete. Gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 4/2019 (II.28.) önkormányzati rendelet módosítás. 

13/2019 (XI.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. 

temető rendelet 2015.03.30 egységes